Belediye ve Mücavir Alan İçerisindeki Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı

İlimizde;  26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışına başlandı.

Bu imkândan faydalanmak isteyen kullanıcıların 05/12/2018 tarihine kadar Defterdarlığımıza ve İlçe Malmüdürlüklerine/Milli Emlak Müdürlüklerine satın alma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini; 30/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracılar, bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılar ya da paydaşlarından; başvuru süresi içerisinde bu arazileri doğrudan satın almak için başvuruda bulunan ve tespit ve tebliğ edilen rayiç bedeli itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler hak sahibi olabilirler.

Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayın...

 

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI İÇİN DÜZENLENEN MUVAFAKATNAMELER HAKKINDA DUYURU…

4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası kapsamında Defterdarlığımıza başvuruda bulunan bir kısım başvuru sahibinin, hak sahibi olmadıkları halde taşınmazı hak sahiplerinden aldıklarını noterde düzenlenen muvafakatnameler ile belgeleyerek başvuruda bulundukları anlaşılmıştır.

Ancak, Hazineye ait tarım arazilerinin doğrudan satış işlemlerinde; üçüncü kişilere muvafakatname (akdi halefiyet) ile satın alma hakkının devredilmesi mümkün bulunmadığından üçüncü kişilerin hak sahiplerinden muvafakatname alarak yaptıkları başvurular reddedilecektir.

Bu nedenle, muvafakatnamenin tarafı olan vatandaşlarımızın bu tür girişimlerde bulunmamaları hak kaybına uğranılmaması açısından menfaatlerine olacaktır.

Ayrıca, 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin doğrudan satın alınmasında hak sahibi olma koşulları 382 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

382 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğine ulaşmak için Tıklayınız.